مواد غذایی سالم

  عسل چهل گیاه کوه نیر🐝🍯🌾🍀🌸🏔⛰

  163,000 تومان

  عسل چند گیاه سردسیری مارگون🍯🐝🗻❄️

  173,000 تومان

  عسل چند گیاه گرمسیری🐝🍯🏜🌅

  163,000 تومان

  عسل تنه درختی (وحشی تُل جنگلی)

  210,000 تومان

  دانه چیا

  15,000 تومان

  برنج فریدونکنار بدون کود و سم شیمیایی

  148,000 تومان

  بیسکویت کودک👨👩👧👦🍪🍼

  25,000 تومان

  شکر سرخ کنجدی🌅🌅🌄

  12,000 تومان

  عسل گون ۳کیلو گرمی🐝🍯

  192,000 تومان

  کیک سالم کوچک

  14,500 تومان

  کیک سالم بزرگ

  18,500 تومان

  گیاه پولک

  6,000 تومان

  نمک دریا

  11,500 تومان

  بلغور شیر

  9,500 تومان

  جوز هندی

  12,500 تومان

  چای به وسیب ( یک کیلویی)

  60,000 تومان

  آش جو مخصوص

  26,000 تومان

  آبلیمو طبیعی

  26,000 تومان

  شکر سرخ

  9,500 تومان

  زعفران قائنات درجه یک (یک مثقالی)

  69,000 تومان

  عسل وحشی کوهستان

  165,000 تومان

  شکر قهوه ای

  22,500 تومان

  زیتون شور درجه یک

  21,000 تومان

  عسل صد گیاه

  117,000 تومان

  کشک مایع گوسفندی

  21,000 تومان

  قهوه خرما

  12,000 تومان

  کلوچه خرمایی

  4,500 تومان